CHIL.ME

Elements with tag III Assemblea

Nov 25, 2018 at 13:51

Luis Javier Navarro, membre de la Comissió Executiva de LA UNIÓ, repeteix en la nova CE de la Unión de Uniones. L'organització ha commemorat també el seu X aniversari amb unes jornades sobre el futur de la PAC, amb representants de la Comissió Europea, Ministeri d'Agricultura, comunitats autònomes com la nostra i representants de partits polítics amb important presència valenciana

Loading, please wait...