LA UNIÓ critica que no s'hagen materialitzat les ajudes promeses al sector citrícola i posa en dubte la seua publicació per l'absència de pressupost estatal

LA UNIO - 10 Sep, 2019

El pressupost previst per a les ajudes era de 8 milions d'euros que estan en perill ara per les retallades davant la falta de formació de Govern a Espanya

LA UNIÓ de Llauradors critica que ja en la campanya citrícola 2019/2020 es desconeguen les ajudes de minimis promeses per la Conselleria d'Agricultura com a suport al sector citrícola davant els pèssims resultats de la campanya passada i a les que es preveia destinar una quantitat de al voltant de 8 milions d'euros.

LA UNIÓ tem que estes ajudes no arriben a publicar-se a conseqüència de les retallades previstes pel Govern per 2019 a causa de l'absència de pressupost en el Govern d'Espanya.

Cal recordar que la Conselleria d'Agricultura va comunicar al sector citrícola valencià fa uns mesos la concessió d'ajudes a les persones citricultores afectades per la greu crisi de la passada campanya motivada per múltiples circumstàncies, entre les quals cal destacar: retard inicial de la maduració seguit per un alentiment en les operacions de compravenda que, unit a la presència de cítrics de països tercers, van provocar un increment de l'oferta que va desencadenar una forta baixada en el preu que van rebre les persones citricultores.

En una nova campanya citrícola, el sector de la Comunitat Valenciana no disposa d'informació sobre la situació de la tramitació de la corresponent Ordre de Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, malgrat que l'últim document públic està datat el passat 13 de maig.

A això se li suma que les retallades anunciades pel Consell a conseqüència que no hi ha un pressupost estatal per la falta de formació del Govern d'Espanya preveuen que la Conselleria d'Agricultura, previsiblement, siga la segona afectada amb una minoració d’aproximadament 58 milions d'euros. Per tant, LA UNIÓ mostra la seua preocupació perquè esta retallada afecte de ple als 8 milions d'euros que es tenien previstos assignar a estes ajudes per al sector citrícola valencià.

En este sentit LA UNIÓ, per tant, exigix ​​a la Conselleria que trasllade al sector citrícola valencià tota la informació actual referent a l'ajuda i faça tot el possible per mantenir-la per tal que els citricultors puguen començar la nova campanya amb un suport econòmic que allaugeriscai la situació dramàtica que pateixen molts d'ells.

Cal no oblidar que la campanya de cítrics 2018/2019 va finalitzar amb un balanç molt descoratjador per als productors de la Comunitat Valenciana que van deixar d'ingressar 279 milions d'euros en relació a l'anterior. Les ajudes de minimis pretenien la continuïtat de les explotacions citrícoles a través del manteniment de la seua activitat i evitar que nombroses parcel·les siguen definitivament abandonades, amb la conseqüent disminució de l'activitat econòmica i la pèrdua de biodiversitat que això comporta, a més de la pèrdua de llocs de treball en el sector.