CHIL.ME

Elements with tag LA UNI

Jun 09, 2022 at 10:19

Ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a aquelles persones que malgrat tindre assegurança no obtindran indemnitzacions i una sèrie de propostes a Agroseguro per a fer canvis en l'assegurança del caqui

Dec 17, 2021 at 11:22

Siete meses después nada se sabe sobre esa línea de financiación de 500.000 euros que debía beneficiar a 1.600 personas agricultoras de la comarca

Loading, please wait...