CHIL.ME

Elements with tag adulteracions

Dec 11, 2018 at 00:04

La majoria de les grans cadenes de distribució implantades en el nostre territori venen mels importades per les indústries, moltes vegades pasteuritzades i amb una qualitat molt inferior a les nostres artesanals. Per això cal fer campanyes divulgatives i més controls

Loading, please wait...