CHIL.ME

Elements with tag Consell de Ministres

Feb 10, 2021 at 04:18

L'emmagatzematge privat realitzat per la Comissió a principis de 2020, per exemple, va costar prop de 30 milions € i no va aconseguir evitar que els preus descendiren un 9% i les importacions augmentaren un 164%

Loading, please wait...