CHIL.ME

Elements with tag Cullera

May 04, 2021 at 10:44
Oct 23, 2020 at 04:03

Les organitzacions agràries considerarien injust i plantejarien accions judicials si els arrossers reben penalitzacions per una imprudència que han comés uns altres

Oct 23, 2020 at 03:40

Las organizaciones agrarias considerarían injusto y plantearían acciones judiciales si los arroceros reciben penalizaciones por una imprudencia que han cometido otros

Oct 20, 2020 at 06:04

Los productores, que no son los autores de las mismas, muestran su indignación y quieren que se llegue hasta las personas responsables de estas quemas

Oct 20, 2020 at 04:34

Els productors que no són els autors de les mateixes, mostren la seua indignació i volen que s’arribe fins a les persones responsables d’estes cremes

May 14, 2020 at 09:48
May 14, 2020 at 09:43
May 29, 2019 at 03:39
May 29, 2019 at 03:37
Loading, please wait...