CHIL.ME

Elements with tag Mireia Mollà

Jun 22, 2020 at 06:29

Totes dues organitzacions agràries consideren que no s'avança en normatives importants com la Llei d'Estructures o la Llei de l'Horta, entre altres, com li han fet saber Carles Peris i Cristóbal Aguado en la reunió celebrada hui

Jun 22, 2020 at 06:22

Ambas organizaciones agrarias consideran que no se avanza en normativas importantes como la Ley de Estructuras o la Ley de l’Horta, entre otras, como le han hecho saber Carles Peris y Cristóbal Aguado en la reunión celebrada hoy

Loading, please wait...