CHIL.ME

Elements with tag Plana Alta

Aug 06, 2021 at 11:10

Sol·licita a les diverses Administracions Públiques que s'impliquen amb més mitjans i propostes eficaces de contenció davant aquesta problemàtica de la sobrepoblació d'espècies de fauna silvestre que és extensible a tot el nostre territori

Aug 06, 2021 at 11:07

Solicita a las diversas Administraciones Públicas que se impliquen con más medios y propuestas eficaces de contención ante esta problemática de la sobrepoblación de especies de fauna silvestre que es extensible a todo nuestro territorio

Loading, please wait...