CHIL.ME

Elements with tag Verna

Jun 25, 2019 at 04:13

Convida a Ailimpo a publicar aquestes dades reals i objectives que anuncia i asseure's amb les fonts oficials –Conselleries d'Agricultura de Comunitat Valenciana, Murcia, i Andalusia - per a debatre'ls si pensa que no són reflex de la realitat del mercat

Jun 25, 2019 at 04:05

Invita a Ailimpo a publicar esos datos reales y objetivos que anuncia y sentarse con las fuentes oficiales –Consellerias de Agricultura de Comunitat Valenciana, Murcia, y Andalucía - para debatirlos si piensa que no son reflejo de la realidad del mercado

Loading, please wait...