CHIL.ME

Elements with tag maquinària agrícola

Dec 27, 2021 at 10:09

Fernando Durà, comissió executiva de LA UNIÓ, creu que “No som pel que sembla una part important de l'activitat econòmica valenciana per a la Direcció General d'Indústria, perquè el seu menystinc i insensibilitat demostra que no li importa el nostre sector agrari”

Jun 15, 2021 at 14:04

L'organització ja va al·legar en el seu moment que un dels criteris que hauria de prevaldre és la figura dels llauradors professionals i les explotacions prioritàries i no la rapidesa amb la qual se sol·licita

Apr 15, 2021 at 12:50

Reclama també eximir als tractors agrícoles de les inspeccions tècniques actuals per altres més específiques a la maquinària agrícola, mantenint les degudes exigències en matèria de seguretat

Sep 22, 2020 at 06:27

El Pla RENOVE s'ha quedat curt i ha de dotar-se d'un pressupost més flexible i d'acord amb la realitat del sector per a satisfer l'àmplia demanda

May 27, 2020 at 09:06
Apr 28, 2020 at 04:24

Hui entra en vigor un Reial Decret molt restrictiu que no soluciona res i a més sense un Pla Renove amb pressupost suficient

Loading, please wait...