CHIL.ME

Elements with tag pèrdues

Jun 09, 2021 at 12:41
Apr 06, 2020 at 04:31

Alguns sectors ramaders com l'oví-caprí i el boví; la flor, planta ornamental i vivers i les hortalisses són els principals damnificats de moment després de més de 20 dies des de la declaració de l'estat d'alarma

Sep 16, 2019 at 05:25

La xifra final serà molt superior doncs cal sumar els quantiosos danys en les infraestructures agràries, les pèrdues de jornals i les despeses en tractaments fungicides als cultius

Loading, please wait...