CHIL.ME

Elements with tag torrons

Jun 05, 2023 at 05:16

Les IGPs han proposat una modificació del plec de condicions que suprimeix qualsevol referència a l'origen de les matèries primeres utilitzades per a la fabricació de torrons

Loading, please wait...