CHIL.ME

Elements with tag vinya

May 21, 2020 at 08:05

Sol·licita que l'ajuda a verema en verd s'incremente fins als màxims que permet Brussel·les, el 60% dels costos d'eliminació i la pèrdua d'ingressos, i que no es pose límit pressupostari fins a conéixer les necessitats

Loading, please wait...