CHIL.ME

Elements with tag corder

Jul 08, 2022 at 05:42

Els productors valencians d'oví estan contra les cordes i a les autoritats europees no se'ls ocorre una altra cosa que portar més carn de corder sense aranzel de les nostres Antípodes per a generar encara més petjada de carboni

Loading, please wait...