CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jul 15, 2020 at 12:37

La zona més afectada és la del nord-oest (Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel) amb entre 12.000 i 13.000 hectàrees damnificades

Jul 15, 2020 at 12:35

La zona más afectada es la del noroeste (Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel) con entre 12.000 y 13.000 hectáreas damnificadas

Jul 13, 2020 at 12:32

Algunes de les denúncies presentades de la passada campanya davant l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA) s'han traduït ja en expedients sancionadors als comerços i continuarà traslladant més davant aquest organisme del MAPA

Jul 13, 2020 at 12:29

Algunas de las denuncias presentadas de la pasada campaña ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) se han traducido ya en expedientes sancionadores a los comercios y seguirá trasladando más ante este organismo del MAPA

Jul 12, 2020 at 12:05
Jul 12, 2020 at 11:36
Jul 06, 2020 at 13:43

Per a tindre un registre com el que estipula la nova normativa de cara a les pròximes campanyes cítricola i caqui, que podrien servir d'experiència pilot per a la resta de sectors

Jul 06, 2020 at 13:41

Para tener un registro como el que estipula la nueva normativa de cara a las próximas campañas cítricola y caqui, que podrían servir de experiencia piloto para el resto de sectores

Jun 29, 2020 at 12:04

A fi d'evitar més danys l'any vinent a les comarques del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Els Serrans i la Plana Baixa on està descontrolat i que s'expandisca també per la resta de zones citrícoles

Jun 29, 2020 at 12:02

Con objeto de evitar más daños el próximo año en las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Los Serranos y la Plana Baixa donde está descontrolado y que se expanda también por el resto de zonas citrícolas

Jun 26, 2020 at 14:12

Les dues organitzacions critiquen que “la Llei de l'Horta no serveix fins ara per a protegir als productors de cebes i creïlles de la insolidaritat mostrada per la gran distribució”

Loading, please wait...