CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

May 30, 2023 at 06:29

Les intenses precipitacions i el risc baix d'incendis podrien permetre que es prorrogarà l'ampliació de les cremes fins a eixa data

May 30, 2023 at 06:28

Las intensas precipitaciones y el riesgo bajo de incendios podrían permitir que se prorrogará la ampliación de las quemas hasta esa fecha

May 26, 2023 at 02:44
May 24, 2023 at 07:01

“Són una autèntica benedicció aquestes pluges per a cultius i pastures que estaven massa secs”, assenyala Carles Peris

May 24, 2023 at 06:59

“Son una auténtica bendición estas lluvias para cultivos y pastos que estaban demasiado secos”, señala Carles Peris

May 19, 2023 at 05:36

La rectificació de l'Administració és la justa i evita que els agricultors siguen els únics que isquen perdent amb la gigafactoria

May 19, 2023 at 05:30

La rectificación de la Administración es la justa y evita que los agricultores sean los únicos que salgan perdiendo con la gigafactoría

May 18, 2023 at 06:43

Enric Bellido, responsable de l’arròs LA UNIÓ, indica que “és una estampa molt bonica vore flamencs amb el seu color rosa, però caldria socialitzar les pèrdues perquè els que perdem sempre som els llauradors”

May 18, 2023 at 06:41

Enric Bellido, responsable del arroz de LA UNIÓ, indica que “es una estampa muy bonita ver flamencos con su color rosa, pero habría que socializar las pérdidas porque los que perdemos siempre somos los agricultores”

Apr 27, 2023 at 06:52

L'organització sol·licita un major reforç dels mitjans humans i materials del Grup ROCA perquè funciona, ja que en 2013 eren deu robatoris al dia

Apr 27, 2023 at 06:50

La organización solicita un mayor refuerzo de los medios humanos y materiales del Grupo ROCA porque funciona, ya que en 2013 eran diez robos al día

Apr 27, 2023 at 06:45

La organización solicita un mayor refuerzo de los medios humanos y materiales del Grupo ROCA porque funciona, ya que en 2013 eran diez robos al día

Loading, please wait...