CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Sep 16, 2019 at 14:25

La xifra final serà molt superior doncs cal sumar els quantiosos danys en les infraestructures agràries, les pèrdues de jornals i les despeses en tractaments fungicides als cultius

Sep 16, 2019 at 14:20

La cifra final será muy superior pues hay que sumar los cuantiosos daños en las infraestructuras agrarias, las pérdidas de jornales y los gastos en tratamientos fungicidas a los cultivos

Sep 10, 2019 at 13:02

El pressupost previst per a les ajudes era de 8 milions d'euros que estan en perill ara per les retallades davant la falta de formació de Govern a Espanya

Sep 10, 2019 at 13:01

El presupuesto previsto para las ayudas era de 8 millones de euros que están en peligro ahora por los recortes ante la falta de formación de Gobierno en España

Sep 03, 2019 at 12:45
Sep 03, 2019 at 12:43
Aug 07, 2019 at 13:41

El aceite de oliva virgen extra en Italia estaba en junio a 468,8 €/100 kg mientras que en España estaba a 221,1€/100 kg

Aug 06, 2019 at 13:23
Aug 06, 2019 at 13:21
Aug 02, 2019 at 11:49
Aug 02, 2019 at 11:47
Jul 31, 2019 at 09:22
Loading, please wait...