CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jan 26, 2021 at 10:15
Jan 26, 2021 at 10:15
Jan 26, 2021 at 01:33

Les persones associades a l'organització podran accedir als productes i serveis financers establits en aquest conveni mitjançant unes condicions preferents i avantatjoses

Jan 26, 2021 at 01:15

Las personas asociadas a la organización podrán acceder a los productos y servicios financieros establecidos en ese convenio mediante unas condiciones preferentes y ventajosas

Jan 25, 2021 at 06:48
Jan 20, 2021 at 08:58

Així ho han traslladat alts càrrecs comunitaris en una reunió amb LA UNIÓ i la mediació de l'eurodiputada socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero

Jan 19, 2021 at 09:01

Aposta també per establir costos de referència per a cada producció per part de les Interprofessionals, amb la tutela de l'Administració

Jan 19, 2021 at 08:59

Apuesta también por establecer costes de referencia para cada producción por parte de las Interprofesionales, con la tutela de la Administración

Jan 15, 2021 at 03:46

Hi ha activitats urgents i insubstituïbles en el camp i a més el col·lectiu ramader ha de garantir el benestar animal i la cura de l'alimentació del bestiar

Jan 15, 2021 at 03:43

Hay actividades urgentes e insustituibles en el campo y además el colectivo ganadero debe garantizar el bienestar animal y el cuidado de la alimentación del ganado

Loading, please wait...