CHIL.ME

Elements with tag arròs

Mar 30, 2021 at 06:35

AVA-ASAJA i LA unió de Llauradors assenyalen que la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern podria provocar unes pèrdues als arrossers valencians superiors als 35 milions d'euros

Mar 23, 2021 at 06:19

LA UNIÓ de Llauradors i AVA s'oposen a la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern i exigeixen a la Generalitat un suport al seu paper agroambiental

Oct 23, 2020 at 04:03

Les organitzacions agràries considerarien injust i plantejarien accions judicials si els arrossers reben penalitzacions per una imprudència que han comés uns altres

Oct 20, 2020 at 04:34

Els productors que no són els autors de les mateixes, mostren la seua indignació i volen que s’arribe fins a les persones responsables d’estes cremes

Oct 06, 2020 at 03:33

Les organitzacions agràries adverteixen de presumptes infraccions en relació a l'origen, la qualitat i la venda a pèrdues del producte ofertat

Nov 26, 2019 at 04:50
Aug 06, 2019 at 04:23
Loading, please wait...