CHIL.ME

Elements with tag protesta

Sep 15, 2021 at 18:52

Per a reclamar una PAC per als professionals, una llei de la cadena alimentària justa, més controls a les importacions i que arribe la democràcia al camp

Sep 15, 2021 at 18:42

Por una PAC más profesional, una Ley de la Cadena Alimentaria más justa, más controles a las importaciones y democracia en el campo

Jul 14, 2021 at 15:19

Exigeixen solucions a la crisi del sector vitivinícola valencià i reclamen una PAC més mediterrània perquè la que hui pot aprovar la Conferència Sectorial suposaria unes pèrdues de 138 milions d'euros fins a l'any 2027

Jul 14, 2021 at 15:17

Exigen soluciones a la crisis del sector vitivinícola valenciano y reclaman una PAC más mediterránea porque la que hoy puede aprobar la Conferencia Sectorial supondría unas pérdidas de 138 millones de euros hasta el año 2027

Mar 30, 2021 at 06:27

AVA-ASAJA y LA UNIÓ de Llauradors señalan que la futura PAC 2023-2027 que propone el Gobierno podría provocar unas pérdidas a los arroceros valencianos superiores a los 35 millones de euros

Mar 23, 2021 at 06:19

LA UNIÓ de Llauradors i AVA s'oposen a la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern i exigeixen a la Generalitat un suport al seu paper agroambiental

Mar 23, 2021 at 06:15

LA UNIÓ de Llauradors y AVA se oponen a la futura PAC 2023-2027 que propone el Gobierno y exigen a la Generalitat un apoyo a su papel agroambiental

Nov 05, 2020 at 05:31
Nov 05, 2020 at 05:27
Jun 26, 2020 at 05:12

Les dues organitzacions critiquen que “la Llei de l'Horta no serveix fins ara per a protegir als productors de cebes i creïlles de la insolidaritat mostrada per la gran distribució”

Jun 26, 2020 at 05:02

Las dos organizaciones critican que “la Ley de l'Horta no sirve por el momento para proteger a los productores de cebollas y patatas de la insolidaridad mostrada por la gran distribución”

Loading, please wait...