CHIL.ME

Elements with tag Parc Sagunt II

May 19, 2023 at 05:36

La rectificació de l'Administració és la justa i evita que els agricultors siguen els únics que isquen perdent amb la gigafactoria

May 19, 2023 at 05:30

La rectificación de la Administración es la justa y evita que los agricultores sean los únicos que salgan perdiendo con la gigafactoría

Apr 04, 2023 at 08:05

La responsable de EEE, María José Mira, al·lega que acceptar el preu just del jurat d'expropiació seria “prevaricació”, malgrat que això succeeix en el 99% dels processos

Apr 04, 2023 at 07:15

La responsable de EEE, María José Mira, alega que aceptar el justiprecio del jurado de expropiación sería “prevaricación”, pese a que eso sucede en el 99% de los procesos

Mar 16, 2023 at 14:27

Al no autoritzar-los la crema de la falla, els llauradors calen foc de manera simbòlica i donen el ninot a la Falla Picaio que s'havia quedat sense monument

Mar 16, 2023 at 14:19

Al no autorizarles la quema de la falla, los agricultores prenden fuego de manera simbólica y donan el ninot a la Falla Picaio de Puçol que se había quedado sin monumento

Jan 30, 2023 at 06:12

LA UNIÓ i AVA consideren “demencial” el tracte de la Generalitat i el Govern cap als llauradors per a beneficiar a Volkswagen: “Dessagnen i lleven al feble per a donar-li-ho al poderós”

Jan 30, 2023 at 06:05

LA UNIÓ y AVA consideran “demencial” el trato de la Generalitat y el Gobierno hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen: “Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso”

Jan 20, 2023 at 04:19

El sector recrimina a l'Administració que, per compromisos amb Volkswagen, porte les expropiacions als tribunals “per a pagar almoines i dins de tres anys”

Jan 20, 2023 at 04:13

El sector recrimina a la Administración que, por compromisos con Volkswagen, lleve las expropiaciones a los tribunales “para pagar limosnas y dentro de tres años”

Loading, please wait...