CHIL.ME

Elements with tag protestes

Feb 11, 2022 at 12:22
Mar 30, 2021 at 06:35

AVA-ASAJA i LA unió de Llauradors assenyalen que la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern podria provocar unes pèrdues als arrossers valencians superiors als 35 milions d'euros

Feb 21, 2019 at 04:45
Loading, please wait...