CHIL.ME

Elements with tag tractorada

Mar 30, 2021 at 06:35

AVA-ASAJA i LA unió de Llauradors assenyalen que la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern podria provocar unes pèrdues als arrossers valencians superiors als 35 milions d'euros

Mar 30, 2021 at 06:27

AVA-ASAJA y LA UNIÓ de Llauradors señalan que la futura PAC 2023-2027 que propone el Gobierno podría provocar unas pérdidas a los arroceros valencianos superiores a los 35 millones de euros

Mar 23, 2021 at 06:19

LA UNIÓ de Llauradors i AVA s'oposen a la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern i exigeixen a la Generalitat un suport al seu paper agroambiental

Mar 23, 2021 at 06:15

LA UNIÓ de Llauradors y AVA se oponen a la futura PAC 2023-2027 que propone el Gobierno y exigen a la Generalitat un apoyo a su papel agroambiental

Feb 21, 2020 at 06:48

Els baixos preus que perceben porten a la ruïna a molts productors i la societat ha de ser conscient que si els llauradors desapareixen s'afonen els pobles

Feb 21, 2020 at 06:41

Los bajos precios que perciben llevan a la ruina a muchos productores y la sociedad debe ser consciente que si los agricultores desaparecen se hunden los pueblos

Loading, please wait...