CHIL.ME

Elements with tag mesures

Mar 18, 2022 at 13:08

Espera que el Govern faça real i efectiu l'anunci d'una rebaixa impositiva de l'energia i que la faça extensiva a tots els béns i serveis usats en la producció agrària

Loading, please wait...