CHIL.ME

Elements with tag no sedentaris

Apr 08, 2020 at 06:12

Són xicotets productors agraris que venen directament o revenen les seues produccions i que s'han quedat sense res malgrat ser activitat essencial i poder treballar

Loading, please wait...