CHIL.ME

Elements with tag ametlers

May 13, 2023 at 03:36
Aug 05, 2022 at 11:46

Una combinació d'adversitats climàtiques i fenòmens meteorològics han provocat un descens de collita important amb una assegurança que a més no s'adapta a la realitat productiva del cultiu

Jul 05, 2019 at 06:02
Apr 22, 2019 at 10:03

Les pèrdues podrien ser ja de més de 14 milions d'euros i la collita difícilment arribarà a les 3.500 tones d'ametla en gra, quasi la meitat de la passada

Loading, please wait...