CHIL.ME

Elements with tag transvasament

May 02, 2022 at 10:09

L'organització aposta per una visió d'Estat i la cohesió interterritorial per a evitar que es pose en perill el reg en una de les zones més riques agrícolament de tota Europa com són les comarques del sud d'Alacant

Jul 27, 2021 at 15:25
May 24, 2021 at 11:39

El Consell Nacional de l'Aigua, que ha aprovat la retallada, és un òrgan polític i esbiaixat i on no es compta amb la participació de la nostra organització agrària, mentre les altres “passen”

Loading, please wait...