CHIL.ME

Elements with tag Tajo-Segura

May 31, 2023 at 06:06

En la reunión se ha confirmado la previsión de nivel 2 para este mes La previsión realizada por el CEDEX indica que en el próximo semestre el sistema se encontraría en nivel 3

Jan 10, 2023 at 06:55
Jan 10, 2023 at 06:51
Jan 10, 2023 at 06:49
May 17, 2022 at 08:15

No és lògic que hui ens manifestem per a demanar que no es retalle el transvasament del Tajo i d'altra banda alguns pretenguen vendre aigua a altres comunitats autònomes

May 17, 2022 at 08:15

No es lógico que “hoy nos manifestemos para pedir que no se recorte el trasvase del Tajo y por otra parte algunos pretendan vender agua a otras comunidades autónomas”

May 02, 2022 at 10:09

L'organització aposta per una visió d'Estat i la cohesió interterritorial per a evitar que es pose en perill el reg en una de les zones més riques agrícolament de tota Europa com són les comarques del sud d'Alacant

Jul 27, 2021 at 15:25
Jul 27, 2021 at 15:19
May 24, 2021 at 11:39

El Consell Nacional de l'Aigua, que ha aprovat la retallada, és un òrgan polític i esbiaixat i on no es compta amb la participació de la nostra organització agrària, mentre les altres “passen”

May 24, 2021 at 11:37

El Consejo Nacional del Agua, que ha aprobado el recorte, es un órgano político y sesgado y donde no se cuenta con la participación de nuestra organización agraria, mientras las otras “pasan”

Mar 21, 2019 at 05:33

Cal mantindre la prudència perquè el que ha transcendit és una “lectura parcial i esbiaixada de part interessada”

Mar 21, 2019 at 05:30

Hay que mantener la prudencia porque lo que trasciende es una “lectura parcial y sesgada de parte interesada”

Loading, please wait...