CHIL.ME

Elements with tag fiscalitat

Nov 17, 2022 at 05:00

En 2022 s'ha donat un fort increment de tots els costos de producció i especialment dels més essencials (fertilitzants, pinsos, gasoil agrícola…)

Jun 22, 2021 at 12:41

Se solicita la revisión de los valores de parcelas por discordancias entre el valor catastral y el valor de mercado del IBI y también una exención del impuesto de plusvalía

Apr 09, 2020 at 08:14

Critica entre altres coses que els afectats per la Xylella no tinguen reducció, que el raïm de vinificació es quede sense cap mena de rebaixa fiscal ni a Utiel-Requena ni pràcticament a Alacant, igual que l'arròs o la major part d'hortalisses

Loading, please wait...