CHIL.ME

Elements with tag video

Oct 31, 2018 at 08:50

Eduard Esparza, responsable del sector del caqui de LA UNIÓ participa en la reunió on el president de la Generalitat anuncia les mesures que la Generalitat Valenciana pretén posar en marxa i explica aquella a la que es pot acollir el sector productor

Oct 31, 2018 at 08:49

Eduard Esparza, responsable del sector del caqui de LA UNIÓ participa en la reunión donde el presidente de la Generalitat anuncia las medidas que la Generalitat pretende poner en marcha y explica aquella a la que se puede acoger el sector productor

Oct 31, 2018 at 07:30

L'Informatiu migdia d'À punt del 30 d'octubre de 2018 tracta la Jornada de Porcí que LA UNIÓ, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, ha dut a terme a Catí

Oct 31, 2018 at 07:29

El Informatiu migdia de À punt del 30 de octubre de 2018 trata la Jornada de Porcino que LA UNIÓ, con la colaboración de la Diputación de Castellón, ha realizado en Catí

Sep 17, 2018 at 07:24

José Manuel de les Heras, coordinador estatal de LA UNIÓ D'UNIONS, explica des del minut 8:28 al 15 en el programa Onda Agrària d'Onda Cero els motius pels quals calen unes eleccions el camp per elegir els representants dels llauradors i ramaders.

Sep 17, 2018 at 07:24

José Manuel de las Heras, coordinador estatal de LA UNIÓN DE UNIONES, explica desde el minuto 8:28 al 15 en el programa Onda Agraria de Onda Cero los motivos por los que son necesarias unas elecciones el campo para elegir a los representantes de los agricutores y ganaderos.

Loading, please wait...