CHIL.ME

Elements with tag cotonet

Jun 29, 2020 at 12:04

A fi d'evitar més danys l'any vinent a les comarques del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Els Serrans i la Plana Baixa on està descontrolat i que s'expandisca també per la resta de zones citrícoles

Jun 29, 2020 at 12:02

Con objeto de evitar más daños el próximo año en las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Los Serranos y la Plana Baixa donde está descontrolado y que se expanda también por el resto de zonas citrícolas

Loading, please wait...