CHIL.ME

Elements with tag pinyolà

Mar 12, 2019 at 14:47

Després de conéixer el nou esborrany de l'Acord sobre pol·linització creuada, les organitzacions agràries ASAJA Alacant, LA UNIÓ, COAG i FEPAC Castelló estudien portar-ho davant els tribunals per inconstitucional

Mar 12, 2019 at 14:49

Tras conocer el nuevo borrador del Acuerdo sobre polinización cruzada, las organizaciones agrarias ASAJA Alicante, LA UNIÓ, COAG y FEPAC Castellón estudian llevarlo ante los tribunales por inconstitucional

Loading, please wait...